Opleidingen Infra

Management

Bedrijfsleider Infra Post HBO*

Praktisch P&O Infra

Tendering

– TenderManager Infra Post HBO

– Projectvoorbereider Infra Post HBO

Ontwerpleider Post HBO

Projectleiding

Projectleider Algemeen Post HBO

Uitvoering

BouwPlaatsManager Infra Post HBO*

Technisch Uitvoerder Infra*

Meewerkend/Assistent Uitvoerder Infra*

Werkvoorbereiding

Werkorganisator Infra Post HBO*

Technisch Werkvoorbereider Infra*

 

* Vanaf 01-01-2014