5-jarig ontwikkeltraject voor jonge HBO Bouwkunde instromers. Het “Jong Professional Programma”.

Het bouwvolume zal naar verwachting de komende jaren stijgen, waardoor de vraag naar goed personeel toe neemt. Om goede talenten aan te kunnen trekken is het bieden van een structuur, waar binnen talenten door kunnen groeien essentieel. Jonge talenten zoeken de plaatsen waar zij verder kunnen groeien in professionaliteit.

Door het aanbieden van een optimaal ontwikkeltraject zult u de talenten binden. De filosofie achter dit traject is dat als HBO Bouwkunde studenten instromen binnen de bouwbedrijven zij over een gedegen theoretische ondergrond beschikken, maar de praktische kennis en kunde missen. Door hen in een ontwikkeltraject te laten instromen, zijn zij sneller op een zelfstandig niveau .

Het ontwikkeltraject zal bij aanvang een sterk instructief karakter hebben. Dit is mede gebaseerd op het feit dat deze relatief jonge mensen, met een beperkte werkervaring, slechts een beperkt ontwikkeld reflectief vermogen hebben. In de loop van het traject (in het tweede jaar) wordt het karakter van de bijeenkomsten veel meer uitdagend, waarbij  het ‘met en van elkaar leren’ centraal komt te staan.

Bij het uitwerken van het ontwikkeltraject is gekozen voor een vorm, die naast inhoudelijke kennisvergroting, tevens de deelnemers een concept aanbiedt dat hen in staat stelt een verdieping aan te brengen in hun persoonlijk functioneren. Zij worden uitgedaagd op een vernieuwende wijze projecten te benaderen.

Het traject kenmerkt zich door:

  1. Interactieve lessen en eigen werkzaamheid
  2. Individuele coachingsgesprekken
  3. Projectgestuurde lesvorm en herkenbare problematiek
  4. Interne Mentor
  5. Individuele begeleiding, uitwerking in maatschap
  6. Lange doorlooptijd
  7. Afsluiting en eindwerkstuk.

 

OCBI heeft veel ervaring in het verzorgen van functiegerichte opleidingen. Het “Jong Professional Programma” is gericht op het leren  van en met elkaar en op praktische wijze werken aan hun eigen groei.

Het gehele ontwikkeltraject bestaat uit 5 jaar. Elk jaar heeft een specifiek thema. De eerste 4 jaar bestaan uit 9 lesdagen en het laatste jaar volgen de deelnemers de integrale Post HBO opleiding Bouwplaatsmanager of Werkorganisator.

Centraal in het vakinhoudelijk deel zijn de onderstaande onderwerpen opgenomen.

– Module Productkennis en Producttoepassing

– Module Projectbeheer, Planning en Kosten

– Module Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit

– Module Aanvullende onderwerpen

 

Voor de gehele opleidingsinformatie kun je terecht op onderstaande link:

Ontwikkeltraject voor HBO talenten

 

Voor meer informatie over de start van de opleiding kunt u terecht op ons kantoor.

Telefoon: 0165-307699